תנאי שימוש ומדיניות פרטיות

תנאי שימוש

לתשומת לבך: לפני השימוש באתר אינטרנט זה נא לקרוא תנאים אלה בעיון. שימוש באתר פירושו שהנך מקבל עליך את התנאים האלה. אם אינך מסכים לתנאים אלה ("התנאים") אל תשתמש באתר אינטרנט זה.

 

תנאי השימוש באתר www.asaf-finansim.co.il

שלום וברוכים הבאים לאתר האינטרנט של אסף פתרונות פיננסים (להלן: "החברה"). השימוש באתר ו/או ההרשמה לאתר הינה בכפוף לתנאים המפורטים להלן ומעיד על הסכמתך לתנאים אלו. הנך מתבקש, לקרוא אותם בקפידה. התנאים מנוסחים בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד, אולם הם מיודעים לגברים ולנשים כאחד.

 

מהו אתר אסף פתרונות פיננסים?

אתר אסף פתרונות פיננסים, מעמיד לרשותך מידע רב, מקצועי ומהימן בתחומי הביטוח וחיסכון, לרבות מוצרים פיננסים כמו קרן השתלמות, פוליסות חיסכון, מוצרים פנסיונים כמו קרן פנסיה וביטוח מנהלים וכן מוצרים ביטוח כמו ביטוחי בריאות וחיים.

 

למי מיועד האתר?

אסף פתרונות פיננסים מזמינה את כל מי שחפץ לקבל מידע מקצועי בתחומי הפיננסים, הביטוח והפנסיה, לגלוש באתר ולהפיק ערך מהתכנים המצויים בו.

 

שירותים הניתנים באתר

במסגרת האתר אסף פתרונות פיננסים, מציעה מגוון פתרונות פיננסים, לרבות שירותים ו/או מוצרים  (להלן:"הצעות"). יובהר, כי תוקפם של הצעות אלו הינו בהתאם לאמור בתנאי ההצעה בלבד. כמו כן, למען הסר ספק אסף פתרונות פיננסים, שומרת לעצמה את הזכות הבלעדית להסיר ו/או לשנות באופן מיידי, כל הצעה ו/או התעריפים המפורטים בה המצויה באתר וזאת מבלי למסור על כך כל הודעה מראש.

 

מידע ותמונות באתר

באתר תמצא מידע מטעם אסף פתרונות פיננסים וצדדים שלישיים עליהם אין לאסף פתרונות פיננסים פיקוח או שליטה. מידע אותו מקבלת אסף פתרונות פיננסים מצדדים שלישיים מוצג באתר כפי שהוא (אסף פתרונות פיננסים אינה בודקת את מהימנות המידע האמור, שלמותו, או דיוקו, כמו כן אסף פתרונות פיננסים לא תישא באחריות לכל אי-התאמה, חוסר, הטעיה או טעות הכלולים בו. באתר יתפרסמו, מפעם לפעם, מבצעים לקידום מכירות. אסף פתרונות פיננסים אינה מתחייבת כי ההצעות שיופיעו באתר הינן הזולות ביותר. מובהר, כי חובת הבדיקה כאמור חלה עליך בלבד. מומלץ, לבדוק ולהשוות מחירים לפני שהנך רוכש שירות או מוצר בהסתמך על מידע שמופיע באתר. אסף פתרונות פיננסים, רשאית לשנות או להחליף מעת לעת וכראות עיניה את המידע התכנים והתמונות באתר. אסף פתרונות פיננסים, אינה מתחייבת כי מידע שמצאת באתר במועד מסוים יוסיף להתפרסם בו גם בעתיד.

 

קישורים

ככל שיש באתר קישורים (לינקים) לאתרי אינטרנט (לרבות קישורים מתוך מודעות פרסומת ומידע מסחרי של צדדים שלישיים), עליך לזכור שתוכנם של אתרים אלה אינו נערך על ידי אסף פתרונות פיננסים והיא אינה שולטת בהם. יתכן שתמצא שהמידע והתכנים המתפרסמים באתרים אלה אינם הולמים את צרכיך, או שהנך מתנגד לתוכנם, או סבור כי הם מקוממים, מרגיזים, בלתי נאותים, בלתי חוקיים או בלתי מוסריים. אסף פתרונות פיננסים, אינה אחראית לאתרים שאליהם מוליכים קישורים אלה. אין באפשרותה לקבוע עד כמה המידע באתרים אלה מהימן (אם בכלל) שלם, מדויק או עדכני. ההסתמכות על מידע זה תעשה אפוא על אחריותך בלבד. האתר עשוי להציע תוכנות אותן ניתן לטעון אל המחשב האישי שלך ו/או קישורים אל אתרים המאפשרים לך לטעון תוכנות כאלה. אסף פתרונות פיננסים, אינה מפתחת את התוכנות או בוחנת אותן, ואין בקישור אליהן כדי להעיד על אמינותן ועל התאמתן לצרכיך או לדגם המחשב שברשותך. טעינת התוכנות אל המחשב שלך תעשה באחריותך המלאה והבלעדית והשימוש בהן כפוף לתנאי הרישיונות הנכללים בהן. אסף פתרונות פיננסים, לא תהיה אחראית לכל נזק, ישיר או עקיף, שיגרם לך כתוצאה מהורדת, התקנת או השימוש בתוכנות האמורות. אסף פתרונות פיננסים, אינה מתחייבת כי כל הקישורים שימצאו באתר יהיו תקינים ויובילו אותך לאתר אינטרנט פעיל. אסף פתרונות פיננסים, רשאית לסלק מהאתר קישורים שנכללו בו בעבר, או להימנע מהוספת קישורים חדשים- הכל, לפי שיקול דעתה המוחלט.

 

פרטיות

המידע האישי אשר תמסור בעת ההרשמה לשירותים באתר, לרבות לצורך ביצוע הרכישות באתר וכל מידע אחר אשר תמסור בהמשך, כמתבקש מסוג השירות, וכן כל מידע אשר ייאסף אודותיך בקשר לשירותים אליהם נרשמת ו/או בקשר להזמנות שביצעת ו/או למוצרים שרכשת ו/או לכל שימוש אחר שנעשה על ידך באתר ישמרו במאגרי המידע של אסף פתרונות פיננסים. ידוע לך, כי לא קיימת לך חובה בדין למסור את הפרטים ומסירת הפרטים נעשית מרצונך החופשי ובהסכמתך. אסף פתרונות פיננסים, תעשה שימוש במידע בהתאם להוראות הדין ובהתאם למדיניות פרטיות זו. אסף פתרונות פיננסים, מתחייבת לא להעביר את פרטיך האישיים לצדדים שלישיים, למעט לצורך קיום התחייבויותיה כלפיך, כדי לאפשר לך להשתמש בשירותים ו/או במוצרים המוצעים על-ידי אסף פתרונות פיננסים, לשם תפעולו התקין ופיתוחו של האתר ובכלל זאת בכדי לספק לך תמיכה ולטפל בבקשות או בתלונות, כדי לטפל בתקלות באתר ו/או בשירותים ובמוצרים הניתנים במסגרתו.

 

הנך רשאי בכל עת לפנות לאסף פתרונות פיננסים בבקשה לתקן או להסיר מהמאגר כל מידע שנאגר אודותיך, באמצעות פניה בכתב לכתובת asaf@asaf-finansim.co.il ובכפוף למסירת פרטים מזהים שתבקש אסף פתרונות פיננסים.

 

בנוסף, בעת השימוש באתר, ייאסף מידע אודות הדפים, המוצרים והמודעות שהוצגו בפניך, התכנים שעניינו אותך, כמה זמן שהית באתר ואילו פעולות ביצעת בו. המידע אינו מזהה אותך אישית לכן המידע שנאסף הוא בעל אופי סטטיסטי כללי בלבד. אסף פתרונות פיננסים, רשאית לשמור את המידע ולהשתמש בו לצרכיה על פי מגבלות תנאי שימוש אלה והוראות כל דין ו/או לשם אספקת שירותים, גביית כספים, עריכת חשבונות, ואכיפת זכויותיה של אסף פתרונות פיננסים על פי הסכם זה ו/או כל הסכם אחר. אסף פתרונות פיננסים, תהא רשאית להמשיך ולבצע פניה אליך בכל אמצעי תקשורת שתמצא לנכון בהצעות ובמסרים פרסומיים שונים הנוגעים לשירותי אסף פתרונות פיננסים ו/או שותפיה העסקיים של חברת אסף פתרונות פיננסים. פניות כאמור ישוגרו אליך רק במידה ונתת הסכמה מפורשת לכך, ובכל עת תוכל לבטל את הסכמתך ולחדול מקבלתן. במידה ואישרת סעיף משלוח מידע שיווקי ואינך מעוניין בקבלת המידע השיווקי או הינך מעוניין כי ישלח אליך רק לאחד או יותר מאמצעי התקשורת, נא שלח בקשה אל asaf@asaf-finansim.co.il

 

אסף פתרונות פיננסים, רשאית להשתמש במידע שייאגר אודות השימוש שתעשה באתר לצורך הפקת וניתוח מידע סטטיסטי. אסף פתרונות פיננסים, רשאית למסור נתונים סטטיסטיים כאלה לצדדים שלישיים, כל עוד אין הנתונים מתייחסים אליך אישית או מזהים אותך באופן אישי.

 

אבטחת מידע

אסף פתרונות פיננסים, מיישמת מנגנוני הגנה מתקדמים כדי לאבטח את המידע באתר חדירה למערכות המחשב של האתר או של אסף פתרונות פיננסים, מהווה עבירה פלילית לפי החוק החל בישראל. עם זאת, כבכל מאגר מיגע ממוחשב, אסף פתרונות פיננסים, אינה יכולה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירות למחשביה, ניסיונות לחדירות כאלה, חשיפת מידע או שיבושים והפרעות לפעילות מערכות המחשב המשמשות את האתר. הנך מאשר, כי ידוע לך ש אסף פתרונות פיננסים, עושה את מירב המאמצים להגן על מאגר המידע הממוחשב, אך אין ביכולתה להבטיח חסינות מוחלטת מפני חדירה למערכות המחשב ולא תהא לך כל טענה ו/או תלונה במקרה של חדירה למערכות המחשב כאמור. הנך מתחייב כי לא תבצע כל פעולה המיועדת לחדור שלא כדין למחשבי אסף פתרונות פיננסים, לסרוק אחר נתיבי גישה או פרצות במערכות מחשב אלה, לפצח את מערכות האבטחה או ההצפנה המגנות על האתר והמידע שבו או לסייע בפעולות כאמור לעיל.

 

אחריות

שירותי האתר ניתנים לשימוש כמות שהם. (AS IS) לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אסף פתרונות פיננסים ו/או מי מטעמה בגין תכונות השירות, יכולותיו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיך ודרישותיך. אסף פתרונות פיננסים, אינה מתחייבת שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו או בלא הפסקות, יתקיים בבטחה וללא טעויות, ויהיה חסין מפני גישה בלתי מורשית למחשבי אסף פתרונות פיננסים, נזקים, קלקולים, תקלות- לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת לאתר- אצל אסף פתרונות פיננסים או מי מספקיה. אסף פתרונות פיננסים, אינה נושאת באחריות לתוכנן של מודעות פרסומת או הצעות מסחריות המתפרסמות באתר על ידי צדדים שלישיים. כל טענה, תביעה או דרישה שיהיו לך בגין הצעות, מוצרים או שירותים כאמור, קבלתם או תוצאותיהם, יופנו על ידיך במישרין אל הצד השלישי שממנו קבלת את ההצעה או קנית את המוצר או השירות ולא תהיה לך בגינן כל תביעה או דרישה כלפי אסף פתרונות פיננסים. ככל שיש באתר קישוריות ('לינקים') לאתרים אחרים שאינם מתופעלים על ידי אסף פתרונות פיננסים, החברה לא תהיה אחראית לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים אלה או בשל מדיניות השמירה על הפרטיות שלהם.

 

שינויים באתר

אסף פתרונות פיננסים, תוכל לשנות מעת לעת את מבנה האתר, מראהו, היקפם וזמינותם של המוצרים והשירותים המוצעים בו וכל היבט אחר הכרוך באתר ותפעולו - והכל, בלא צורך להודיע לך על כך מראש. שינויים כאלה יבוצעו, בין השאר, בהתחשב באופי הדינמי של האינטרנט ובשינויים הטכנולוגיים והאחרים המתבצעים ברשת. מטבעם, שינויים מסוג זה עלולים להיות כרוכים בתקלות או לעורר בתחילה אי-נוחות וכיו"ב. לא תהא לך כל טענה, תביעה או דרישה כלפי אסף פתרונות פיננסים בגין ביצוע שינויים כאמור או תקלות שיתרחשו אגב ביצועם.

 

תמיכה טכנית

אסף פתרונות פיננסים אינה מתחייבת לתת כל תמיכה אחרת, לרבות בדבר תפעולו של האתר ו/או השירותים הניתנים באמצעותו. לא תוכל לבוא לאסף פתרונות פיננסים בכל טענה ו/או דרישה בגין העדר תמיכה כאמור

 

הפסקת השירות

אסף פתרונות פיננסים, רשאית בכל עת להחליט כי היא סוגרת את האתר, או משנה את מהותו. אסף פתרונות פיננסים, תפרסם באתר הודעה על כוונתה לעשות כן לפחות 7 ימים מראש.

 

קניין רוחני

כל זכויות הקניין הרוחני באתר, לרבות הפטנטים, זכויות היוצרים, המדגמים, סימני המסחר, הסודות המסחריים וארגון וסידור המידע שבו, הינם רכושה של אסף פתרונות פיננסים בלבד, או של צדדים שלישיים שאסף פתרונות פיננסים, קיבלה מהם רישיון שימוש כדין. זכויות אלה חלות בין השאר על עיצובו הגרפי של האתר, בסיסי הנתונים בו, קוד המחשב של האתר וכל פרט אחר הקשור בהפעלתו. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ, למכור, לשווק ולתרגם מידע כלשהו מן האתר בלא קבלת רשותה המפורשת של אסף פתרונות פיננסים בכתב ומראש, ובכפוף לתנאי אותה הרשאה (אם תינתן). אין להשתמש בנתונים כלשהם המתפרסמים באתר לצורך הצגתם באתר אינטרנט או בשירות אחר כלשהו, בלא לקבל את הסכמת אסף פתרונות פיננסים בכתב ומראש ובכפוף לתנאי אותה הסכמה (אם תינתן). בכלל זה נאסר לאסוף נתונים מן האתר באמצעות תוכנות מסוג robots ,crawlers וכיו"ב או להפיץ נתונים כאלה ברבים באופן מסחרי או במסגרת מסחרית. השם "אסף פתרונות פיננסים", סימני המסחר של החברה וכן שם המתחם (domain name) של האתר, סימני המסחר באתר ( בין אם נרשמו ובין אם לאו)- הם כולם רכושה הבלעדי של אסף פתרונות פיננסים. אין לעשות בהם כל שימוש בלא קבלת הסכמתה בכתב ומראש.

 

הגבלת שימוש מסחרי באתר

אין לעשות כל שימוש מסחרי באתר או בנתונים המפורסמים בו, בבסיס הנתונים שבאתר, או בפרטים אחרים המתפרסמים באתר. אסף פתרונות פיננסים תהיה, רשאית לעשות כל שימוש שהוא באתר ו/או בנתונים המפורסמים בו וזאת, לפי שיקול דעתה הבלעדי.

שינוי תנאי השימוש

אסף פתרונות פיננסים, תהיה רשאית, בכל עת, לשנות את הוראות תנאי שימוש אלה ללא מתן כל הודעה מוקדמת על כך באתר. שינוי כאמור יכנס לתוקפו במיידי. לפיכך, מומלץ בפניך לעיין בהוראות תנאי השימוש בכל כניסה מחודשת לאתר על מנת לעמוד על השינויים שחלו בהוראותיו.

 

דין ושיפוט

הדין החל על השימוש באתר ותנאים אלה, הוא הדין הישראלי בלבד. הסמכות המקומית בכל הקשור בהסכם והנובע ממנו נתונה לבתי המשפט המוסמכים שבמחוז תל אביב, מחוז המרכז ומחוז חיפה, אולם אין בכך כדי לתת להם סמכות שיפוט ייחודית.

 

מחירים

המחירים המוצגים באתר כוללים מע"מ אלא אם כן צוין אחרת במפורש.

 

הנהלת אסף פתרונות פיננסים, שומרת לעצמה את הזכות לעדכן את מחירי המוצרים באתר מעת לעת. המחיר התקף ביחס להזמנה שבוצעה הוא המחיר שהתפרסם בעת השלמת תהליך ההזמנה.

 

לתשומת ליבך: למרות שהנהלת אסף פתרונות פיננסים, מקפידה לבדוק את המחירים המופיעים באתר, לעתים עלולה לחול טעות שבעקבותיה יוצג באתר מחיר שגוי. במקרה זה הנהלת אסף פתרונות פיננסים, תפנה אליך לאחר, תודיע לך מהו המחיר הנכון של השרות ותאפשר לך לאשר כי הנך מבקש לרכוש אותו במחיר הנכון. במידה ולא תאשר זאת בתוך שלושה ימים - או במידה ותסרב לרכוש את השרות במחירו הנכון - הנהלת אסף פתרונות פיננסים לא תהיה חייבת לספקו, ובמקרה זה לא תהיינה לך טענות כלשהן כלפי הנהלת אסף פתרונות פיננסים. החברה תציע מחירים, תנאי תשלום, מבצעים והטבות ייחודיים לכל ערוץ מכירה, וללקוח לא תהיה כל טרוניה על שונות זו.

 

תנאי תשלום

הנהלת אסף פתרונות פיננסים, תגבה את התמורה בגין המוצרים שהזמנת באמצעות כרטיס האשראי שמסרת או כל אמצעי תשלום אחר שיוסכם ע״י אסף פתרונות פיננסים. כרטיס האשראי יחויב בתשלום אחד במועד החיוב החודשי הקרוב או במספר תשלומים (כפי שצוין על-ידך במועד ההזמנה), שאז התשלום הראשון יגבה במועד החיוב הקרוב. 

 

החיוב בפירוט החיובים בדו"ח החודשי של כרטיס האשראי שלך יופיע תחת השם: "אסף פתרונות פיננסים ".

אם ברצונך לשנות את פרטי החיוב, לרבות מספר התשלומים, יתבצע השינוי בהתאם ובכפוף למדיניות הנהוגה באותה עת בחברות האשראי. בגין פעולה זו תחויב, בנוסף לכל עמלה נוספת שיכול שתיגבה על ידי חברת האשראי, בעמלה בגובה 2% (שני אחוזים) מסכום העסקה הכולל. אסף פתרונות פיננסים, תציע מחירים, תנאי תשלום, מבצעים והטבות יחודיים לכל ערוץ מכירה, וללקוח לא תהיה כל טרוניה על שונות זו.

 

דין ושיפוט

הדין החל על הזמנתך והסכם זה, הוא הדין הישראלי בלבד. 

סמכות השיפוט הייחודית נתונה לבתי המשפט המוסמכים בעיר תל-אביב, במדינת ישראל.

 

שונות

התמונות באתר נועדו להמחשה בלבד. אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ,לרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו (logo) וכן עריכתם והצגתם של אלה, הנם בבעלות בלעדית של הנהלת אסף פתרונות פיננסים ו/או מי מטעמה. אין להעתיק, לשכפל, להפיץ או לפרסם את התכנים המופיעים באתר ו/או או להשתמש בהם בכל דרך אחרת, אלא אם כן הנהלת אסף פתרונות פיננסים, נתנה את הסכמתה לכך מראש ובכתב.

 

רישומי המחשב של הנהלת אסף פתרונות פיננסים בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

כתובת אסף פתרונות פיננסים, שהיא הבעלים של אסף פתרונות פיננסים, לצורכי תקנון זה וכל צורך אחר הינה אסף פתרונות פיננסים, הרוקמים 26, חולון, מרכז עסקים עזריאלי. טלפון: 052-8788128.

 

תקנון זה עודכן לאחרונה בתאריך 13/04/2020 וניתן לשינוי בכל עת ע"י הנהלת אסף פתרונות פיננסים על פי שיקול דעתה הבלעדי.

הנהלת אסף פתרונות פיננסים מאחלת לך קריאה מהנה.